ข้อกำหนด และเงื่อนไข Terms and Conditions

 

ขอเรียนแจ้งให้ทราบสำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ R2casino ของเราก่อนว่าว่ามี ข้อกำหนดและเงื่อนไข ก่อนเข้าใช้บริการหรือทำการสมัครเป็นสมาชิกก่อนเริ่มลงทุนกับเกมเดิมพันใดๆ กับทางเรา โดยจะมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามที่กำหนดเอาไว้ให้แล้ว ดังนั้นขอความกรุณาทุกท่านโปรดทำความเข้าใจกับเกี่ยวกับ กฎ กติกา รวมไปถึงเงื่อนไขสำคัญและข้อตกลงต่างๆ ที่ทางเว็บไซต์ของเราได้จัดทำขึ้นมา เพื่อให้ท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน

นอกจากนี้หากท่านได้มีการเข้าใช้งาน รวมถึงการดาวน์โหลดในส่วนต่างๆ หรือตลอดไปจนถึงการเปิดบัญชีสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา จะถือว่าท่านผู้ใช้บริการของเราได้ทำการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่เราได้จัดทำขึ้นเหล่านี้โดยอัตโนมัติทันที ดังนั้น โปรดทำการอ่านข้อมูลทั้งหมดนี้อย่างละเอียดรอบคอบเสียก่อนทำการเข้าร่วม และที่สำคัญทางผู้ใช้บริการจะต้องอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์เท่านั้นจึงจะสามารถสมัครสมาชิกเพื่อทำการใช้งานเว็บไซต์ R2casino ของเราได้

 

ข้อที่ 1 ข้อมูลลิขสิทธิ์และนโยบายเนื้อหา

สมาชิกไม่สามารถ โพสต์หรือส่งข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตนซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการแจ้งเตือนใด ๆ ที่เราได้ไตร่ตรองแล้วว่ามีการละเมิดสิทธิ์ในสิทธิ์ของบุคคลที่สาม โดยหากทำการตรวจสอบข้อกล่าวหาแล้ว เราจะทำการลบเนื้อหาดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด หากชื่อของท่านเชื่อว่าสิทธิ์ของท่านถูกละเมิด คุณสามารถติดต่อเราที่  [email protected] หรือผ่านแบบฟอร์มไลน์แอดที่สามารถติดต่อเราซึ่งจะอยู่ในหน้า ติดต่อเรา เราจะทำการตรวจสอบเรื่องนี้โดยทันที เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหรือลบเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้งานที่ส่งไปยังเว็บไซต์โดยคุณหรือผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และมีข้อตกลงต่าง ๆ ดังนี้

1.1. ข้อตกลงและเงื่อนไข

เมื่อทำการสมัครรวมถึงการดาวน์โหลดในส่วนต่างๆ ของเราแล้วเท่ากับเป็นการตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการจากเว็บไซต์ R2casino ตามข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านได้ยินยอมในข้อตกลงที่กล่าวไว้เบื้องต้นแล้ว

1.2. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

R2casino ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และปรับปรุงของกฎทุกกฎเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า และข้อกำหนดใด ๆ ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่ที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ ซึ่งสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบกฎเงื่อนไขในปัจจุบันของทางเว็บไซต์ ขอแนะนำให้สมาชิกทุกท่านทำการตรวจสอบข้อบังคับ เงื่อนไขกฎระเบียบและเงื่อนไขจากกิจกรรมพิเศษที่เกิดขึ้นจากทางเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

หากผู้ใช้บริการไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของเว็บไซต์ครั้งล่าสุด ท่านสมาชิกสามารถหยุดการระบบสมาชิกที่ใช้งานเว็บไซต์หรือปิดบัญชีได้ทันที แต่ถ้าหากท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์เขาเราไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตามหลังจากมีการประกาศกฎหรือข้อบังคับใหม่ ซึ่งจะหมายความว่าท่านสมาชิกรับรู้และยินยอมในผลข้อบังคับนั้นๆ

ข้อที่ 3. ข้อบังคับทางกฎหมาย

3.1. ข้อบังคับทางกฎหมายสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะไม่สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการใดๆ กับทางเว็บไซต์ของเราได้เลย เนื่องจากบทบัญญัติทางกฎหมายภายในประเทศ ทางเรามีสิทธิ์ในการขอตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการสมัครเพื่อยืนยันอายุของผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้งานมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทางเราจะทำการระงับบัญชี และปฏิเสธการเข้าใช้งานของท่านในเว็บไซต์ทันที

3.2. การพนันออนไลน์นั้นยังถือเป็นเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย ผู้ใช้งานโปรดเข้าใจว่าทางเว็บไซต์ของเรานั้นจะไม่สามารถรับประกัน และให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ท่านได้ ด้วยเหตุนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใช้งานเองว่าสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ด้วยตัวเองหรือไม่

3.3. R2casino ไม่มีเจตนาในการให้บริการที่ขัดกับหลักของข้อกฎหมายภายในประเทศ ผู้ใช้บริการนั้นได้แสดงความยินยอมที่จะเข้าใช้งาน ให้ข้อมูลต่างๆ และรับบริการจากเว็บไซต์ของเราด้วยความยินยอมสมัครใจ โดยผู้ใช้งานยอมรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่อาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับจากอำนาจของศาลภายในประเทศ

ข้อที่ 4. การเปิดบัญชี

4.1 ผู้ใช้บริการทุกท่านหากต้องการเข้ามาใช้บริการกับเว็บไซต์ของเรา จำเป็นต้องทำการเปิดบัญชีหรือสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะสามารถได้รับรหัสผ่าน และเข้าใช้งานได้ในภายหลังการยืนยันจากระบบ

4.2 สำหรับชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียน หรือสมัครสมาชิกจะต้องตรงกับชื่อจริงของผู้ใช้บริการ และเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูล เอกสารเพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้บริการได้ทุกเมื่อ เพื่อยืนยันตัวตนและอายุของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่สามารถให้ข้อมูลกับทางเว็บไซต์ของเราได้ ทางเราจะทำการระงับบัญชีของท่านไว้ชั่วคราวหรือเป็นการถาวรหากไม่ทำตามกติกาที่กำหนดไว้

4.3 ผู้ใช้บริการยืนยันว่า เมื่อทำการลงทะเบียนเว็บไซต์แล้ว ผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวผู้ใช้บริการอย่างครบถ้วน และเชื่อถือได้ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราอาจมีผลต่อการจำกัด หรือการปิดบัญชีของผู้ใช้บริการ

4.4 หากผู้ใช้บริการมีคำถามข้อสงสัย หรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการสมัครสมาชิก สามารถทำการติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง Line@ ของเว็บไซต์ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

4.5 ผู้ใช้บริการ 1 ท่านนั้นสามารถเปิดบัญชีทำการสมัครสมาชิก กับเว็บไซต์เราได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น และหากพบว่ามีการเปิดบัญชีซ้ำซ้อน เมื่อทำการตรวจสอบพบจะถือว่าบัญชีนั้นเป็นโมฆะ และจะถูกทำการปิดบัญชีในทันที

ข้อที่ 5. ข้อบังคับในด้านปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระทำฉ้อโกง

5.1 ก่อนที่จะเข้าใช้งานบริการจากเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการจะต้องทำการยอมรับและยินยอมว่าท่านเป็นบุคคลที่เป็นผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปแล้วเท่านั้น โดยจะต้องเป็นเจ้าของบัญชีที่ถูกต้อง และมีสิทธิในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้ใช้บริการได้ทราบ ยอมรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า หากเกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียของเงิน หากแพ้ เสียเงิน มีกำไรหรือติดลบ ผู้ใช้บริการจะเป็นคนรับผิดชอบการสูญเสียดังกล่าวเพียงผู้เดียว โดยจะไม่สามารถเรียงร้องใดๆ ได้ทั้งสิ้น

5.2 ในการที่ท่านได้ยินยอมเงื่อนไขของเรา แสดงว่าสมาชิกท่านนั้นได้ให้สิทธิแก่เราในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลอันมาจากบุคคลที่สาม เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลของตัวท่านเองว่าจริงหรือไม่

ข้อที่ 6. ข้อกำหนดการยอมรับการวางเดิมพัน

6.1 การเดิมพันทั้งหมดที่ผู้ใช้งานกระทำกับเว็บไซต์ของเราจะอยู่ภายใต้กติกาของเกมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับทุกเกมการแข่งขันของข้อตกลงนี้

6.2 การเดิมพันจะสามารถใช้งานได้หากทำการเข้าสู่ระบบและทำการใส่ข้อมูล ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านให้ถูกต้อง และเดิมพันภายใต้จำนวนเงินที่เพียงพอในบัญชีของท่านต่อการเล่น

6.3 สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ต่อทุกกิจกรรม ธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการเดิมพันที่ดำเนินการในภายใต้ชื่อ และเลขที่บัญชี ของผู้ใช้งาน โดยไม่คำนึงว่าธุรกรรมดังกล่าวนั้นได้ดำเนินการด้วยตัวของท่านเองหรือไม่

6.4 สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในการตรวจสอบรายละเอียดการเดิมพันว่าถูกต้องหรือไม่ ก่อนทำการเดิมพัน และหากได้รับการยืนยันจากทางเราแล้ว การเดิมพันครั้งนั้นจะไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือเรียกคืนได้ และจะถือว่าเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อการวางเดิมพัน

6.5 การเดิมพันทั้งหมดรวมทั้งเวลาที่ได้มีการดำเนินธุรกรรมการเงินของสมาชิกจะถูกบันทึกในระบบของเว็บไซต์ และถือว่าเป็นหลักฐานในการดำเนินธุรกรรมทั้งหมดของท่าน

6.6 การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าสมบูรณ์ และยอมรับโดยสมาชิก จะถูกตัดสิน ก็ต่อเมื่อการเดิมพันมีการยืนยัน และปรากฏขึ้นที่หน้าประวัติการทำธุรกรรมของท่าน

6.7 การวางเดิมพัน ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใดๆ ทั้งหมดนั้น การตัดสินใจของ R2casino จะถือเป็นที่สิ้นสุด

6.8 ท่านยอมรับ และตกลงเห็นด้วยกับเราว่าระบบของทางเว็บไซต์อาจจะยังไม่เสถียร ทางเราอาจจะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่มีการวางเดิมพันผิด แต่การวางเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกด้วยระบบของเรา หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวางเดิมพันของท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการทันที

ข้อที่ 7. ธุรกรรมทางบัญชี ฝาก/ถอน ผ่านระบบ

7.1 เงินที่สมาชิกจะใช้ฝากเข้าในบัญชีเพื่อใช้เล่นเกมการพนันผ่านเว็บไซต์ของเรา จะต้องไม่ใช่เงินที่มาจากการทำผิดกฎหมายใดๆ โดยจะต้องเป็นเงินที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้น

7.2 ทางเว็บไซต์ของเราไม่รับฝากเงินผ่านบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด ท่านจะต้องทำการฝากเงินจากบัญชีของตนเองที่ได้รับการลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น โดยบัญชีจะต้องตรงกับ ชื่อ-นามสกุล จริงของท่านเองตามบัตรประชาชน หากพบว่าท่านไม่ได้กระทำตามข้อบังคับนี้ เงินที่ท่านได้มาจากการเดิมพันจะถูกยึดคืนทั้งหมดทันที

7.3 ท่านผู้ใช้บริการสามารถถอนเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยจะต้องมียอดเงินเพียงพอต่อการถอนขั้นต่ำตามที่เว็บไซต์ได้ระบุเอาไว้แล้วเท่านั้น

7.4 ช่องทางบัญชีที่สมาชิกแจ้งถอนจะต้องเป็นบัญชีอันเดียวกับที่ท่านทำการฝากเงินเข้ามา โดยข้อมูลบัญชีจะต้องถูกต้องตามที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น